Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_04.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_01.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_06.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_05.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_02.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_03.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_08.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_07.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_book-design_09.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_logo-design_01.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_brand-identity_02.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_brand-identity_05b.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_brand-identity_04.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_brand-identity_Poster.jpg
Vania-Gianese_Spazi-Consonanti_Baths-of-Titus_brand-identity_01.jpg
prev / next